Tiflološki muzej / izložbe
« <Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8> »

Noćna ptica
Alida Bitunjac
15.10.2004 - 05.11.2004
Alida Bitunjac i Željka Bosnar Salihagić
Tiflološki muzej

Protiv vjetra
Ivan Ferlan
24.11.2003 - 03.12.2003
Željka Bosnar Salihagić i Anica Ribičić
Tiflološki muzej

Noćna ptica<br>Alida Bitunjac

Noćna ptica
Alida Bitunjac

Organizacija izložbe: Tiflološki muzej
Mjesto održavanja: Tiflološki muzej
Autorice izložbe: Alida Bitunjac i Željka Bosnar Salihagić
Vrsta izložbe: edukativna, umjetnička

Ciljevi izložbe:  - prikazivanje mogućnosti aktivnog učešća slijepih osoba u procesu izrade
umjetničkog nakita
- njegovanje tradicijskih vrijednosti hrvatskog narodnog nakitnog stvaralaštva
- poticanje korisne razmjene iskustava u procesu izrade nakita između osoba
različitih mogućnosti

PROGRAM NAKITNE DJELATNOSTI

Nakitni crtež i izrada nakitnih predmeta kao hrvatskog pučkog nasljeđa, prema crtežu, prilagođeno potrebama i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba

Djelatnosti koje se predstavljaju provođenjem programa su: autorski crtež Alide Bitunjac kao temeljno polazište u nakitnoj djelatnosti, prijenos autorskog crteža u reljefni tisak, izrađivanje predmeta prema reljefnom crtežu u odgovarajućem materijalu tehnikom ručnog rada: nizanje, graviranje, modeliranje, kreiranje mape taktilnih crteža, izlaganje radova i predstavljanje u Tiflološkom muzeju.

Rad na Programu započeo je 1. lipnja 2003. godine kad se izrađuju autorski crteži i vrši prijenos u reljefni tisak. Radionica se održava u drugoj polovici srpnja 2003. godine u Edukacijsko – rehabilitacijskom centru za slijepe u Premanturi.
Program radionice obuhvaća izradu nakitnih predmeta prema reljefnim crtežima autorice Alide Bitunjac koja je ujedno i autorica programa i voditeljica radionice. Radionicom su bile obuhvaćene dvije ciljane skupine slijepih osoba: mladi i žene. Tehnika rada, materijal i alat bili su prilagođeni mogućnostima slijepih osoba. Koristila se tehnika modeliranja, graviranja i nizanja. Radilo se u masi za modeliranje i špagom, temeljni alat – ruka, uz korištenje pribora za graviranje. Radionicom je bilo obuhvaćeno četrdesetak slijepih osoba s područja cijele Hrvatske. Kao nadahnuće u radu voditeljici radionica poslužilo je bogato pučko nakitno nasljeđe Hrvatske, posebno nakit areala Dalmacije i Dalmatinske zagore.

Kroz petnaest nakitnih predmeta koje su izradili slijepi polaznici radionice u Edukacijsko- rehabilitacijskom centru u Premanturi 2003. godine i deset reljefnih nakitnih crteža čija je autorica Alida Bitunjac obilježit ćemo Dan bijelog štapa. Izložba spada u ciklus izložaba Taktilne galerije Tiflološkog muzeja.

Program se provodi u suradnji autorice, Hrvatskog saveza slijepih i Tiflološkog muzeja.

Kome je izložba namijenjena?
Izložbu namjenjujemo svim zainteresiranim osobama, a prilagođavamo ju odgovarajućim postavom, legendama i katalogom potrebama i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba.
O autorici nakitnih crteža:
Alida Bitunjac, rođena u Šibeniku 12. veljače 1957. godine, u formalnom obrazovanju stiče visoku stručnu spremu, diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u područjima prava i umjetnosti.
Umjetničkim radom se bavi neprekidno od 1990. godine kada održava prvu samostalnu autorsku kolekciju nakitnih predmeta – ogrlica u suradnji s Galerie V&V u Beču, međunarodno priznatom galerijom koja se bavi isključivo suvremenim autorskim nakitom. Posebnu pažnju posvećuje nakitnom crtežu.
Kolekciju nakita izlaže u Galeriji Kristofor Stanković na izložbi «Vizualnost i taktilnost» u travnju i svibnju 2003. godine i predstavlja mapu nakitnih radova «Elementi u tragovima».
U devedesetima objavljuje i grafičko–dizajnerski rad pod nazivom B.A.D. u listu «Metro» te naslovnicu Znanstvenog časopisa za primjenjenu geometriju i kompjutorsku grafiku «KOG». Participira svojim radovima u događanjima usmjerenim na revitalizaciju Tkalčićeve ulice u Zagrebu.
Osobni projekt «Kreativna mapa» je u tijeku, a ima svrhu izradu nakitnih mapa (crteža ili predmeta) upotrebom i primjenom različitih tehnologija, od ručne do digitalne.

O nazivu izložbe:
Naziv izložbe "Noćna ptica" u vezi je s dijelom dana u kojem autorica nakitnih crteža Alida Bitunjac radi, s radovima slijepih osoba čiji se rad odvija uvijek u mraku i time nalikuje noćnom radu, u vezi s atmosferom u kojoj su se održavale radionice u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Puli.
Izložili smo 10 nakitnih crteža autorice Alide Bitunjac te 15 nakitnih predmeta – ogrlica.
Nakitni crteži su bili izloženi bez pokrovnog stakla, s obzirom da su izvedeni u reljefu i time predviđeni za dodirivanje. Ogrlice su bile izložene tako da budu taktilno dostupne slijepim osobama.
Izložili smo i fotografije na kojima su polaznici radionica u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Premanturi, u ulaznom prostoru između dvorane za povremene izložbe i dvorane za stalni postav.
Posjetiocima na izložbi bilo je dostupno i računalo na kojem je bilo moguće pregledati sve nakitne crteže prema kojima se izrađivao nakit na radionicama.

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku