Tiflološki muzej / stalni postav

Likovni radovi slijepih autora

Likovni radovi slijepih autora pokazuju kreativne dosege slijepih osoba na području likovnog stvaralaštva, razmjere njihove snage i kreativne mašte, istodobno uklanjajući predrasude prema slijepima i njihovim mogućnostima likovnog izražavanja. Sposobnost predstavljenih autora da u skulpturi ovladaju cjelovitošću koja nastaje na putu od ideje do ruku i djela vjerujemo i videće i slijepe ohrabruje da se sami okušaju na tom području. Prikazane skulpture pružaju posjetiteljima uvid u likovne vrijednosti i značajke stila svakog od autora. Iako je već sama po sebi zadivljujuća vještina obrade materijala i način interpretacije sadržaja i oblika koje ovi slijepi kipari crpu iz sjećanja ili su ih opipom spoznali i prenijeli u svoje skulpture, one i izvan tog konteksta imaju neosporive likovne vrijednosti. Kiparski jezik troje autora govori o važnosti ruke, slobodi i strasti stvaranja i domišljanja, radosti otkrića obraćanja materijalu (glini, drvetu) i svijetu oko sebe. Njihovim radovima treba pristupati i u njima uživati kao u umjetničkim djelima, a ne samo čudesnom iskazu vještine.


slika predmeta
slika predmeta
slika predmeta
slika predmeta
slika predmeta
slika predmeta