Tiflološki muzej / događanja
odaberite godinu
« <Stranica:138 139 140> »

Predstavljanje brošure „Program Europske unije Kultura 2007-2013" za slijepe i slabovidne osobe, 3. prosinca 2010.

 

U sklopu programa Kultura 2007-2013,  u Tiflološkom muzeju 3. prosinca 2010. u 13 sati, na  Međunarodni dan osoba s invaliditetom održalo se predstavljanje brošure „Program Europske unije  Kultura 2007-2013" za slijepe i slabovidne osobe.

Brošuru je realizirao Odjel za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture u kontekstu Europske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kako bi olakšao pristup programu Europske unije za kulturu slijepim i slabovidnim kulturnim djelatnicima u Hrvatskoj, ali i u Europi.

Naime, brošura je višejezična; osnovne informacije o programu Kultura 2007-2013 na raspolaganju su na hrvatskom i engleskom jeziku u veličini slova čitljivoj slabovidnim osobama te na hrvatskom i engleskom Brailleovom pismu.

Cilj programa Kultura 2007-2013 je promicanje europskog državljanstva kroz aktivnosti europske kulturne suradnje isticanjem europskog kulturnog područja, zajedničke baštine i bogate kulturne raznolikosti.

Ovim programom nastavlja se obilježavanje EU godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.