Tiflološki muzej / događanja
odaberite godinu
« <Stranica:21 22 23> »

Predavanja i radionice, KIEM projekt

U četvrtak, 28. ožujka u Tiflološkom muzeju održala su se predavanja i radionice KIEM projekta iz Nizozemske pod nazivom "Facilitated Interaction on Hertiage and Wellbeing". Cilj KIEM projekta je stimulirati kreativnije načine suradnje, razmjenu ideja kao i međusobno bolje povezivanja kolega sa znanstvenog područja i iz prakse. Tim povodom održano je predavanje Sare Mattes i Jeffreyja Croesea iz kreativnog studija Vinger.nl o RAP (Rich Annotation Application) aplikaciji. Sam koncept aplikacije naznačava mogućnost bolje povezivanje kolega iz akademske zajednice i prakse , a temelji se na dva uporišta – Object-Based Learning (učenje temeljeno na objektu) te emocionalnom povezivanju. Nakon kratke pauze održan je sastanak s Udrugom za samozastupanje, neprofitnom i nevladinom udrugom koja je osnovana od strane osoba s intelektualnim teškoćama. Uslijedila je radionica emocionalnog povezivanja i mapiranja na kojoj su sudjelovali svi prisutni, kao i kolegice iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla, kolegice iz Etnografskog muzeja te kolegice sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica emocionalnog povezivanja

KIEM 2019. Tiflološki

Hester Dibbits održava predavanje „Facilitated Interaction on Hertiage and Wellbeing“
KIEM 2019. Tiflološki

Radionica emocionalnog povezivanja
KIEM 2019. Tiflološki

Predavanje Sare Mattes i Jeffreyja Croesea iz kreativnog studija Vinger
KIEM 2019. Tiflološki

Prezentacija Udruge za samozastupanje
KIEM 2019. Tiflološki

Prezentacija KIEM projekta
KIEM 2019. Tiflološki