15.10.2004 - 05.11.2004

Noćna ptica
Alida Bitunjac

Lokacija: Tiflološki muzej

Autor: Alida Bitunjac i Željka Bosnar Salihagić

Ciljevi izložbe: 

  • prikazivanje mogućnosti aktivnog učešća slijepih osoba u procesu izrade umjetničkog nakita
  • njegovanje tradicijskih vrijednosti hrvatskog narodnog nakitnog stvaralaštva
  • poticanje korisne razmjene iskustava u procesu izrade nakita između osoba različitih mogućnosti

 

PROGRAM NAKITNE DJELATNOSTI

Nakitni crtež i izrada nakitnih predmeta kao hrvatskog pučkog nasljeđa, prema crtežu, prilagođeno potrebama i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba.

Djelatnosti koje se predstavljaju provođenjem programa su: autorski crtež Alide Bitunjac kao temeljno polazište u nakitnoj djelatnosti, prijenos autorskog crteža u reljefni tisak, izrađivanje predmeta prema reljefnom crtežu u odgovarajućem materijalu tehnikom ručnog rada: nizanje, graviranje, modeliranje, kreiranje mape taktilnih crteža, izlaganje radova i predstavljanje u Tiflološkom muzeju.

Rad na Programu započeo je 1. lipnja 2003. godine kad se izrađuju autorski crteži i vrši prijenos u reljefni tisak. Radionica se održava u drugoj polovici srpnja 2003. godine u Edukacijsko – rehabilitacijskom centru za slijepe u Premanturi.

Program radionice obuhvaća izradu nakitnih predmeta prema reljefnim crtežima autorice Alide Bitunjac koja je ujedno i autorica programa i voditeljica radionice. Radionicom su bile obuhvaćene dvije ciljane skupine slijepih osoba: mladi i žene. Tehnika rada, materijal i alat bili su prilagođeni mogućnostima slijepih osoba. Koristila se tehnika modeliranja, graviranja i nizanja. Radilo se u masi za modeliranje i špagom, temeljni alat – ruka, uz korištenje pribora za graviranje. Radionicom je bilo obuhvaćeno četrdesetak slijepih osoba s područja cijele Hrvatske. Kao nadahnuće u radu voditeljici radionica poslužilo je bogato pučko nakitno nasljeđe Hrvatske, posebno nakit areala Dalmacije i Dalmatinske zagore.

Kroz petnaest nakitnih predmeta koje su izradili slijepi polaznici radionice u Edukacijsko- rehabilitacijskom centru u Premanturi 2003. godine i deset reljefnih nakitnih crteža čija je autorica Alida Bitunjac obilježit ćemo Dan bijelog štapa. Izložba spada u ciklus izložaba Taktilne galerije Tiflološkog muzeja.

Program se provodi u suradnji autorice, Hrvatskog saveza slijepih i Tiflološkog muzeja.

Kome je izložba namijenjena?

Izložbu namjenjujemo svim zainteresiranim osobama, a prilagođavamo ju odgovarajućim postavom, legendama i katalogom potrebama i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba.

O autorici nakitnih crteža:

Alida Bitunjac, rođena u Šibeniku 12. veljače 1957. godine, u formalnom obrazovanju stiče visoku stručnu spremu, diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u područjima prava i umjetnosti.

Umjetničkim radom se bavi neprekidno od 1990. godine kada održava prvu samostalnu autorsku kolekciju nakitnih predmeta – ogrlica u suradnji s Galerie V&V u Beču, međunarodno priznatom galerijom koja se bavi isključivo suvremenim autorskim nakitom. Posebnu pažnju posvećuje nakitnom crtežu.

Kolekciju nakita izlaže u Galeriji Kristofor Stanković na izložbi «Vizualnost i taktilnost» u travnju i svibnju 2003. godine i predstavlja mapu nakitnih radova «Elementi u tragovima».
U devedesetima objavljuje i grafičko–dizajnerski rad pod nazivom B.A.D. u listu «Metro» te naslovnicu Znanstvenog časopisa za primjenjenu geometriju i kompjutorsku grafiku «KOG». Participira svojim radovima u događanjima usmjerenim na revitalizaciju Tkalčićeve ulice u Zagrebu.

Osobni projekt «Kreativna mapa» je u tijeku, a ima svrhu izradu nakitnih mapa (crteža ili predmeta) upotrebom i primjenom različitih tehnologija, od ručne do digitalne.

O nazivu izložbe:

Naziv izložbe "Noćna ptica" u vezi je s dijelom dana u kojem autorica nakitnih crteža Alida Bitunjac radi, s radovima slijepih osoba čiji se rad odvija uvijek u mraku i time nalikuje noćnom radu, u vezi s atmosferom u kojoj su se održavale radionice u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Puli.

Izložili smo 10 nakitnih crteža autorice Alide Bitunjac te 15 nakitnih predmeta – ogrlica.

Nakitni crteži su bili izloženi bez pokrovnog stakla, s obzirom da su izvedeni u reljefu i time predviđeni za dodirivanje. Ogrlice su bile izložene tako da budu taktilno dostupne slijepim osobama.

Izložili smo i fotografije na kojima su polaznici radionica u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Premanturi, u ulaznom prostoru između dvorane za povremene izložbe i dvorane za stalni postav.

Posjetiocima na izložbi bilo je dostupno i računalo na kojem je bilo moguće pregledati sve nakitne crteže prema kojima se izrađivao nakit na radionicama.