4.10.2023.

4. - 16.10.2023.

Putujuća izložba dječjih radova Pogledaj prstima

 

Putujuća izložba dječjih radova Pogledaj prstima izložena je u KGZ - Sesvete do 16. listopada 2023. godine, a nakon toga nastavlja širiti svoju poruku o prihvaćanju drugih i drugačijih u KGZ – Jelkovec.
 

Nakon izlaganja u prostoru Tiflološkog muzeja predstavljamo vam našu dječju izložbu Pogledaj prstima i u  virtualnom obliku!

https://www.artsteps.com/view/655f408b341a9e6c299d26e1

 

Pogledaj-prstima-postav