Stalni postav

Ukorak s vremenom ...

Ukorak s vremenom ...

Ukorak s vremenom ... > predmeti

Brailleov redak

Brailleov redak - elektronski taktilni uređaj koji se priključuje na osobno računalo ...opširnije

JAWS for Windows - čitač ekrana

JAWS for Windows - čitač ekrana - program koji se instalira u operativni sustav računala ...opširnije

anReader – govorna jedinica (sintetizator govora)

anReader - govorna jedinica (sintetizator govora) ...opširnije

Ukorak s vremenom ...
Brailleov redak
JAWS for Windows - čitač ekrana
anReader – govorna jedinica (sintetizator govora)

Od revolucionarnog izuma Brailleova pisma i vremena prvih tablica za pisanje, preko Brailleovih pisaćih strojeva, zakoračili smo u novo razdoblje – eru informatičke tehnologije.

Jeste li znali da postoji računalo za slijepe?

Standardno računalo obogaćeno specifičnim elektronskim uređajima i softverski prilagođeno posebnim programskim paketima koji informacije (riječi i slike) s ekrana pretvaraju u oblik pristupačan i razumljiv slijepim osobama – Brailleovo pismo ili govor.

Koji su osnovni dijelovi računalnog sustava za slijepe?

RAČUNALO + BRAILLEOV REDAK + ČITAČ EKRANA + SINTETIZATOR GOVORA