Izjava o poslanju

Tiflološki muzej je specijalni muzej, a njegov naziv potječe od grčkih riječi "typhlos" (slijep) i "logos" (kazivanje, govor, misao, razum).

Tiflološki muzej je javna ustanova Republike Hrvatske koja sakuplja, čuva, proučava, dokumentira i komunicira građu vezanu, uglavnom, uz osobe oštećena vida.

Svojim djelovanjem nastoji upoznati društvenu zajednicu sa svijetom osoba s invaliditetom kao i osoba koje su sudionici aktualne socijalne problematike u zajednici i šire, na čije probleme Muzej ukazuje i pokušava ih mijenjati. Iste se mogu aktivno uključiti u djelovanje Muzeja, a istodobno društvenoj zajednici omogućuje upoznavanje njihova života.

Uvažavajući individualnost svake osobe, Muzej potiče skladne i tolerantne odnose među ljudima, kulturni i socijalni dijalog te zajedništvo. Muzej će, svojim djelovanjem, kao mogući korektivni mehanizam u društvu, poticati zajednicu da ispravi i promijeni moguće negativne predodžbe o ljudima.

Svoje ciljeve ostvarit će komunicirajući s posjetiteljima i surađujući s muzejskim ustanovama, srodnim institucijama, udrugama, obrazovnim ustanovama - sa svima koji djeluju na području ljudskih prava u zemlji i u inozemstvu.