Politika upravljanja muzejskim zbirkama

Sukladno  Pravilniku o stručnim i tehničkim stanadardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

TIFLOLOŠKI MUZEJ

donosi dokument

Politika upravljanja muzejskim zbirkama

OPĆI DIO

1. Uvod

  • Ovom Politikom upravljanja muzejskim zbirkama (u daljnjem tekstu Politika) regulira se  upravljanje muzejskim zbirkama Tiflološkog muzeja (u daljnjem tekstu Muzej) u Zagrebu.
  • Politika Muzeja je u skladu s Izjavom o poslanju, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja te kodeksima profesionalne etike.
  • Politika je u skladu s Pravilnikom o stručnim i tehničkim stanadardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (115/01), te Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN108/02)
  • Svrha Politike je da bude vodič muzejskom osoblju za upravljanje zbirkama u pridržavanju profesionalnih standarda muzeja što se tiče predmeta i njihova čuvanja. Politika je etička okosnica i javna odgovornost.
  • Ovaj dokument će biti objavljen na internetskim stranicama Muzeja.
  • Politika mora uvažavati mišljenje Stručnog vijeća te biti odobrena od strane Upravnog vijeća Muzeja.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.