Zbirke

Zbirka arhivskog gradiva

Knjiga zapisnika Učiteljskog zbora u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece u Zagrebu od 1896-1907 godine

Dokument o imenovanju Julijane Bogović začasnim članom Društva sv. Vida

Diploma priznanja Zemaljskog odbora za liječenje i naobrazbu hrvatsko-slavonskih ratnih invalida

Zahvalnica Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva Vinku Beku

Uredovna svjedodžba da se Vinko Bek počeo baviti odgojem i obukom slijepih

Tjednik za I., II. i III. razred Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu, šk.god. 1905/6

Svjedodžba osposobnica za učitelja Vinka Beka

Račun Petra Nikolića Vinku Beku za uokvirenje slike "Slijepac i vila"

Potvrda K.K.Blinden-Erziehungsinstituta u Beču o posjetu Vinka Beka

Osobnik Flore Flogel, učiteljice u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece u Zagrebu

Obavijest Pučke učione na Kaptolu Vinku Beku o premještaju na rad u Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece u Zagrebu

Muzealni katalog I. Učiteljske knjižnice Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu

Knjiga zapisnika Učiteljskog zbora u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece u Zagrebu od 1896-1907 godine
Dokument o imenovanju Julijane Bogović začasnim članom Društva sv. Vida
Diploma priznanja Zemaljskog odbora za liječenje i naobrazbu hrvatsko-slavonskih ratnih invalida
Zahvalnica Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva Vinku Beku
Uredovna svjedodžba da se Vinko Bek počeo baviti odgojem i obukom slijepih
Tjednik za I., II. i III. razred Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu, šk.god. 1905/6
Svjedodžba osposobnica za učitelja Vinka Beka
Račun Petra Nikolića Vinku Beku za uokvirenje slike "Slijepac i vila"
Potvrda K.K.Blinden-Erziehungsinstituta u Beču o posjetu Vinka Beka
Osobnik Flore Flogel, učiteljice u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece u Zagrebu
Obavijest Pučke učione na Kaptolu Vinku Beku o premještaju na rad u Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece u Zagrebu
Muzealni katalog I. Učiteljske knjižnice Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu

Osnovna zadaća u okviru Zbirke arhivskog gradiva je sustavno prikupljanje, zaštita, stručna obrada i muzeološka prezentacija gradiva različitog sadržaja iz područja povijesti skrbi o slabovidnim i slijepim osobama te o njihovu odgoju i izobrazbi.

Prvi pisani dokumenti koji se nalaze u Zbirci arhivskog gradiva sežu u sredinu 19. stoljeća i mogu vas uputiti u istraživanje početaka skrbi za slijepe te razvoja institucionalne brige na tom polju. Najzanimljiviji dio gradiva ove zbirke vezan je za život i rad prvog hrvatskog tiflopedagoga Vinka Beka koji je svojim djelovanjem obilježio početke institucionalne skrbi za slijepe i slabovidne osobe.

Zbirka arhivskog gradiva sadrži brojne dokumente o djelovanju prvog Zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu i o svakodnevnom životu učenika u tom Zavodu. Značajnu skupinu dokumenata predstavlja gradivo o osnutku i djelovanju Društva sv. Vida.U Zbirci se nalazi i skupina dokumenata istaknutih pojedinaca vezanih uz odgoj i obrazovanje slijepih. Osim dokumenata u užem smislu, Zbirka sadrži brojna pisma, razglednice i razne tiskane materijale.

Cilj zbirke ubuduće je prikupljanje, zaštita, obrada i izlaganje gradiva vezanog uz osobe sa svim oštećenjima, kako je i istaknuto u Izjavi o poslanju Tiflološkog muzeja.