Zbirke

Zbirka likovnih radova

Ivan Ferlan - Svinja

Ivan Ferlan - Jarac

Ivan Ferlan - Krava

Ivan Ferlan - Plašljivko

Remzija Đumišić - Rahat Efendija

Remzija Đumišić - Starica

Remzija Đumišić - Radnik s tačkama

Remzija Đumišić - Skitnica

Remzija Đumišić - Maska

Sanja Fališevac - Razgovor

Sanja Fališevac - Pulena

Sanja Fališevac - Stvaranje

Sanja Fališevac - Modrica

Ivan Ferlan - Svinja
Ivan Ferlan - Jarac
Ivan Ferlan - Krava
Ivan Ferlan - Plašljivko
Remzija Đumišić - Rahat Efendija
Remzija Đumišić - Starica
Remzija Đumišić - Radnik s tačkama
Remzija Đumišić - Skitnica
Remzija Đumišić - Maska
Sanja Fališevac - Razgovor
Sanja Fališevac - Pulena
Sanja Fališevac - Stvaranje
Sanja Fališevac - Modrica

Uz slike i određeni broj skulptura akademskih kipara, najveći dio ove Zbirke sastoji se od radova samoukih slijepih kipara. Njihovim prikupljanjem, izlaganjem u stalnom postavu kao i unutar ciklusa izložbi Taktilna galerija, želimo muzejskoj publici prikazati kreativne dosege slijepih osoba na području likovnog stvaralaštva.

Time nastojimo kod videćih posjetitelja ukloniti neutemeljene predrasude o toj populaciji i njihovim mogućnostima likovnog izražavanja, a ujedno slijepe posjetitelje ohrabriti i potaknuti da se i sami okušaju na tom području. Iako je već sama po sebi zadivljujuća vještina obrade kiparskog materijala i način interpretacije tema i oblika koje ovi autori crpe iz sjećanja ili su ih opipom spoznali i prenijeli u svoje skulpture, one i izvan tog konteksta imaju neosporne likovne vrijednosti. Stoga im treba pristupiti i u njima uživati kao u umjetničkim djelima, a ne samo kao u čudesnom iskazu vještine.