Stalni postav

Muzejsko poslanje

Tiflološki muzej je specijalni muzej, a njegov naziv potječe od grčkih riječi "typhlos" (slijep) i "logos" (kazivanje, govor, misao, razum).
On je javna državna ustanova koja prikuplja, čuva, proučava, dokumentira i komunicira materijalnu i nematerijalnu građu vezanu uz osobe s invaliditetom, s naglaskom na osobe oštećena vida.

Tamna soba

Tamna soba, kao što joj ime govori, u potpunom je mraku. Njome želimo upoznati, odnosno približiti i osvijestiti nemogućnost primanja informacija iz okoline pomoću vida.

Začeci institucionalne brige za slijepe

Prva nastojanja da se slijepoj djeci u našim krajevima omogući školsko obrazovanje javila su se se u prvoj polovici 19. stoljeća, kada se slijepa djeca šalju u „Carsko-kraljevsko odgojni zavod za slijepe“ u Beču. Tek će potkraj 19. stoljeća nastati povoljniji društveni uvjeti za ostvarivanje ideje o sustavnom obrazovanju slijepih.

Svakodnevni život u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece

Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece u Zagrebu otvoren je 1. rujna 1895.g., s trinaestero slijepe djece kojoj je trebalo pružiti opću naobrazbu te stručnom obukom osposobiti dječake u obrtu, a djevojčice u ručnom radu.

Razvoj pisma za slijepe

Od vremena drevnih civilizacija nailazimo na različite pokušaje stvaranja pisma za slijepe. No, tek otvaranjem prvih institucija za slijepe stvorit će se podloga za sustavni razvoj njihova pisma.

Ukorak s vremenom ...

Od revolucionarnog izuma Brailleova pisma i vremena prvih tablica za pisanje, preko Brailleovih pisaćih strojeva, zakoračili smo u novo razdoblje - eru informatičke tehnologije.
Jeste li znali da postoji računalo za slijepe?

Likovni radovi slijepih autora

Likovni radovi slijepih autora pokazuju kreativne dosege slijepih osoba na području likovnog stvaralaštva, razmjere njihove snage i kreativne mašte, istodobno uklanjajući predrasude prema slijepima.