Knjižnica

Knjižnica Tiflološkog muzeja pripada kategoriji specijalnih knjižnica te prikuplja, čuva i obrađuje knjižničnu građu na crnom tisku koja se uglavnom odnosi na područje oštećenja vida. Svojim korisnicima, nudi na jednom mjestu iscrpne, stručne i znanstvene informacije s područja svog djelovanja. Knjižnica posjeduje oko 3000 jedinica knjižne građe. Većinu knjižnog fonda čini zbirka periodike koja obuhvaća stručne časopise s područja defektološke teorije i prakse i srodnih znanosti kako na hrvatskom tako i na svjetskim jezicima.

Ostale publikacije u fondu knjižnice čine građu koja prati djelatnost Muzeja a odnose se na kataloge izložaba, izdanja muzejskih i srodnih institucija, plakate, pozivnice, sva izdanja Tiflološkog muzeja kao i zbirku knjiga kojoj pripadaju djela s područja likovne umjetnosti i pedagoške djelatnosti.

Najstarije publikacije knjižnice Tiflološkog muzeja, pisane hrvatskim jezikom, datiraju iz vremena začetaka defektološke teorije i prakse na našim područjima s kraja 19. stoljeća (Prijatelj slijepih i gluhonijemih, urednika Vinka Beka) te publikacije koje je osobno sakupio Vinko Bek na njemačkom i francuskom jeziku s početka 19. stoljeća.

Radno vrijeme knjižnice: utorak, srijeda i četvrtak od 10 do 12 sati.