Pedagoška djelatnost

Osnovni cilj edukacijskog rada jest učiniti Tiflološki muzej još više prepoznatljivim, zanimljivim i suvremenim. U tom smislu radimo na poboljšanju komunikacije sa zajednicom unutar koje Muzej djeluje.

Različitim aktivnostima želimo vam prenijeti muzejsku poruku i u praksi ostvariti ciljeve i poslanje na način da kulturom potičemo socijalni dijalog i tako podupiremo zajedništvo. Polazište je u iskustvenom učenju koje briše oštre podjele i granice između edukacije, dostupnosti, integracije, socijalne uključivosti kao i muzejske interpretacije. Osnovna ideja koji vam želimo prenijeti je promicanje jednakih mogućnosti za sve bez obzira na spol, dob, socijalni status ili bilo koji drugi oblik različitosti.

Poticaj i uporište za svoj rad nalazimo u muzejskim zbirkama, društvu koje nas okružuje, stvarnoj i mogućoj publici te raznim oblicima obrazovanja. Glavne edukacijsko-komunikacijske aktivnosti koje pružamo su: usluge izravne poduke (predavanja, vodstva, radionice); informacijske usluge (odgovaranje na upite, nastavnički paketi, bibliografije, bilješke i upute za odgojitelje, nastavnike i profesore); usluge u okviru muzejskoga rada unutar Muzeja (edukacija putem postava, publikacija, putujućih izložbi i događanja) i usluge izvan Muzeja (putujuće izložbe, video prezentacije, služba posudbe).