Stalni postav / Ukorak s vremenom ...

anReader – govorna jedinica (sintetizator govora)

Naziv / naslov predmeta:
anReader – govorna jedinica (sintetizator govora)

Opis:
AlfaNum
Novi Sad, 2006.
P 4343

Davno prije elektronskog razvoja nailazimo na prve pokušaje izrade naprava koje bi proizvodile ljudski govor. Rani primjeri «glava koje govore» izrađeni su već u 11. stoljeću. Nakon toga uslijedio je niz pokušaja koji su doživjeli neuspjeh.

Početni elektronski sintetizatori govora zvučali su jedva razumljivo. Tek pojavom napredne tehnologije stvoreni su novi temelji za razvoj te vrste pomagala. Kvaliteta govora, stvaranjem novih naprednijih modela, sigurno se kretala ka usavršavanju, te je proizvedeni govor postajao sve sličniji ljudskom glasu.

Prvi računalni sistem za sintetizu govora kreiran je sredinom 20. stoljeća. Na samim počecima govor se reproducirao preko skromnih zvučnika tadašnjih računala koji su proizvodili loše i gotovo nerazumljive zvukove. Kako bi se poboljšala kvaliteta, proizvedeni su vanjski (hardverski) uređaji koji su se spajali na računalo. Razvojem elektronske tehnologije 1984. godine osmišljen je prvi govorni sustav koji je bio integriran, tj. uklopljen u sam operativni sustav računala. O kvaliteti izrade samog sintetizatora ovisna je i kvaliteta izgovora, tj. na koji način će računalo izgovarati tekst, brzo ili sporo, muškim ili ženskim glasom. Današnji sintetizatori govora kao što je anReader koriste zvučnu karticu kako bi proizveli govor, tj. glas.