26.5.2022.

25.5.2022.

Završno događanje EU projekta “Osnove za budućnost Evrope: Kulturna participacija društveno osetljivih grupa”

Zavšno događanje EU projekta “Osnove za budućnost Evrope:
Kulturna participacija društveno osetljivih grupa” Novi Sad, Filozofski fakultet, 25.5.2022.

Na poziv Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ravnateljica Tiflološkog muzeja izlagala na temu:
ULOGA KULTURE U POVEĆANJU KULTURNE PARTICIPACIJE RANJIVIH I PODZASTUPLJENIH SKUPINA