120 godina Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece

17.12.2015 - 22.01.2016

Lokacija: Tiflološki muzej

Autor: Nevenka Ćosić i Morana Vouk

Autorice izložbe: Nevenka Ćosić, Morana Vouk
Likovno oblikovanje izložbe: Mirena Ćale

Modernizacijske promjene u hrvatskome društvu 19. stoljeća, naročito u kulturnom i prosvjetnom životu, aktualizirale su i pitanje obrazovanja slijepih osoba. Od razdoblja ilirskog pokreta prosvjećivanje i izobrazba širih slojeva postaju bitnom sastavnicom u procesu nacionalne integracije u sklopu koje se kulturne i obrazovne stečevine razvijenih zemalja nastojalo prenijeti i na naše tlo.

Dok se pojedine slijepe osobe u Europi počinju obrazovati već u 18. stoljeću, a ustanove za njihovu naobrazbu i zbrinjavanje otvaraju se u više zemalja već početkom 19. stoljeća, u Hrvatskoj se još uvijek ne uočava pomak na planu obrazovanja i osnivanja zavoda za slijepe. Tek potkraj stoljeća, pojavom Vinka Beka i velikim zalaganjem Izidora Kršnjavog, Vladinog predstojnika za bogoštovlje i nastavu, i u Zagrebu je 1. rujna 1895. otvoren Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece. Bila je to prva ustanova za odgoj i obrazovanje slijepe djece u Hrvatskoj.

U fundusu Tiflološkog muzeja čuvaju se brojni predmeti, fotografije i arhivski materijali, dokumenti vremena koji svjedoče o osnutku i povijesnom razvoju te ustanove.

Od samoga početka Zavod su pratili organizacijski i financijski problemi, a društvene i političke okolnosti rijetko su bile sklone njegovoj misiji. Ustanova je tijekom svojega dugog vijeka mijenjala brojne lokacije i nazive. O tom povijesnom putu zorno svjedoče odabrani predmeti iz Tiflološkog muzeja, kao i oni posuđeni iz Hrvatskog školskog muzeja, koji su na izložbi prezentirani kronološkim slijedom kroz više tematskih cjelina.

Ovom izložbom obilježavamo sto dvadesetu obljetnicu osnutka Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu kroz samo jedan manji segment njegova djelovanja. Brojni naraštaji slijepe djece prošli su kroz ovaj Zavod da bi stekli temeljno obrazovanje i pripremili se za samostalni život u društvu koje ih prihvaća bez predrasuda.

Nevenka Ćosić
Morana Vouk