DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA … priče iz očne ordinacije

20.12.2011 - 20.03.2012

Lokacija: Tiflološki muzej

Autor: Lucija Šoda

Idejni koncept izložbe: Željka Bosnar Salihagić
Dizajn postava: Brigada d.o.o.

DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA

Ideja o postavljanju izložbe Documenta ophthalmologica ...priče iz očne ordinacije sazrijevala je gotovo deset godina. Sve je započelo pitanjem kako obogatiti Zbirku predmeta Tiflološkog muzeja. Muzej je do tada u svojem fundusu čuvao uglavnom građu s područja odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i svakodnevnog života osoba oštećena vida. Promišljajući o politici sabiranja Zbirke, nametnulo se jedno nepokriveno područje vezano uz oštećenje vida –područje dijagnostike i liječenja.

Terensko istraživanje dovelo nas je do Kliničkoga bolničkog centra Zagreb, koji je u to vrijeme u svojim odlagalištima pohranio dijagnostičke uređaje, instrumente i pomagala koji više nisu bili u uporabi. Nekoliko mjeseci kasnije postignut je dogovor oko zbrinjavanja vrlo vrijedne zbirke oftalmoloških uređaja, koja je zaslugom oftalmologa prof. Vjekoslava Dorna i prof. Vladimira Dugačkog bila sklonjena u podrumske prostorije bolnice, u kojoj je već započela velika adaptacija koja će trajati godinama. Oni su pokazali velik entuzijazam i brigu za očuvanje ove zbirke. Kako bismo zbirku, smještenu u tada neodgovarajući prostor, zaštitili od propadanja, dogovorili smo njezin privremen smještaj u pohranu Tiflološkog muzeja. Predmeti su tako godinama čuvani u Muzeju, a kako bi zaštita i očuvanje bili potpuni, trebalo je nad njima izvršiti različite zahvate u pogledu konzervacije i restauracije, koje nije bilo moguće poduzeti iz perspektive Muzeja, koji tada nije bio u vlasništvu zbirke.

Stoga su uslijedili pregovori s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb oko darovanja zbirke Muzeju, u čemu je veliku ulogu ponovno odigrao prof. Dorn, tada već u mirovini. Na zahtjev Tiflološkog muzeja 2006. godine predmeti su odlukom tadašnjeg predstojnika Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Medicinskog fakulteta u Zagrebudarovani muzeju.

Iste godine Muzej je osnovao novu, Oftalmološku zbirku te se započelo s inventarizacijom, katalogizacijom i obradom građe uz značajnu stručnu potporu prof. Dorna, koji se većim dijelom darovanih predmeta i sam koristio u svojoj dugogodišnjoj praksi. Istovremeno se započelo i s restauracijom predmeta koji su nakon proteka desetljeća spremni pokazati se javnosti.

Na kraju, učinili smo dobro djelo sačuvavši staru zbirku oftalmoloških predmeta za buduće naraštaje, a ideja oko predstavljanja jedne ordinacije s početka 20. stoljeća javnosti provedena je u djelo. Ostvarena je izložba na kojoj bi nam, s obzirom na sadržaj ove vrijedne muzejske zbirke, mogli pozavidjeti i mnogi europski i svjetski muzeji.

Željka Bosnar Salihagić

…priče iz očne ordinacije

Dijagnostički aparati i pomagala, koji su kao dio inventara Kraljevske sveučilišne oftalmološke klinike korišteni u svakodnevnoj dijagnostici, prevenciji i liječenju bolesti oka, potisnuti su novim dostignućima tehnike pa tako čine osnovu ove izložbe, a svjedoci su vremena i objedinjeni nositelji izložbenog djela. Inicijatori su priče koja posjetitelju pripovijeda o izdvojenom trenutku sačuvane povijesti.

Izložba Documenta ophthalmologica … priče iz očne ordinacije koncepcijski podijeljena u dva dijela vraća nas stotinjak godina u prošlost, na početak 20. stoljeća, u staru oftalmološku ordinaciju kojoj smo suprotstavili multimedijske prikaze suvremene oftalmologije. Kroz multimedijalni prikaz i tiskane materijale s osnovnim informacijama o bolestima oka, posjetiteljima se nude informativne smjernice o tome kako ih prepoznati te kako ih spriječiti ili liječiti. Ovom izložbom nastoji se, informiranjem i edukacijom djece, mladih i roditelja, senzibilizirati zajednicu za probleme vezane uz bolesti oka, razviti osjećaj odgovornosti uz pomoć edukativnih materijala te razmijeniti iskustva i doprinijeti razvoju svijesti o prevenciji očnih bolesti. To neminovno dovodi do unapređenja kvalitete življenja pojedinca, kao i kvalitete života društvene zajednice u cjelini. Ako se opremimo znanjem, bit ćemo u stanju na vrijeme prepoznati rizične faktore pojedinih bolesti ili grešaka oka te maksimalno umanjiti njihovo nepovoljno djelovanje.

Lucija Šoda