Ususret 60 godina postojanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

22.12.2021.-14.4.2022.

Od 22. prosinca u Tiflološkom muzeju možete razgledati izložbu kojom najavljujemo 60 godina postojanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, jedine visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije te razvija znanstveno-istraživački i visokostručni rad u tim područjima. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz svoju povijest nekoliko je puta mijenjao svoj naziv, status i adresu. Kontinuiran rad na na podizanju kvalitete programa obrazovanja učinio je ERF jednim od poželjnijih mjesta za studij. Danas na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu studira oko 900 studenta na jednom od tri preddiplomska ili tri diplomska studijska programa, jednom poslijediplomskom specijalističkom i dvama doktorskim studijima. Jednako tako Fakultet promiče inkluziju i zaštitu ljudskih prava senzibilizirajući javnost za položaj, potrebe i prava sve većeg broja marginaliziranih skupina u društvu.

 Foto: Renato Vukić