Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova „Tiflološki muzej“ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove „Tiflološki muzej“ koje se nalazi na adresi www.tifloloskimuzej.hr.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište www.tifloloskimuzej.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

  • neke slike nemaju pridružen prikladni opis
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomična


2. nesrazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Tiflološki muzej se privremeno poziva na iznimku zbog nesrazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.


3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke i druge sadržaje koji su kreirani prije 23. rujna 2018. Tiflološki muzej kvalificira kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove „Tiflološki muzej“. Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.

Javna ustanova „Tiflološki muzej“ redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu „Tiflološki muzej“.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Tiflološkog muzeja želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da nas kontaktirate putem e-mail adrese lsoda@tifloloskimuzej.hr.

Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Tiflološki muzej će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
 

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.