Stalni postav / Svakodnevni život u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece

Dječaci na satu gimnastike u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece

Naziv / naslov predmeta:
Dječaci na satu gimnastike u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece

Opis:
Zagreb, oko 1920.
papir, fotografija, sephia
11,5x18 cm
F 3786

Na fotografiji je prikazana skupina od devet dječaka u dvorištu na satu gimnastike. Odjeveni su u duge hlače i kaputiće, osim jednog dječaka koji nosi kratke hlače. Iza skupine dječaka stoji njihov učitelj.(M.V.)