Stalni postav / Razvoj pisma za slijepe

Početnica

Naziv / naslov predmeta:
Početnica

Opis:
Vinko Bek
Zagreb, 1896.
papir, iglopis
23 x 22,8 cm
P 418
dar Zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu, 1954.

Knjiga je ukoričena tvrdim koricama tamnocrvene boje na kojima je zlatnim slovima napisano „Početnica za slijepce“, a u uglovima su naslikani ornamenti crnom bojom. Na prvoj stranici početnice je tekst: „Početnica za slijepce, sastavio Vinko Bek, Zagreb, 1896.“ Početnica ima 21 list. Tiskana je jednostrano iglopisom ili Kleinovim tiskom.
Johann Wilhelm Klein (1765.-1848.), osnivač prve škole za slijepe u Beču, predstavio je, 1809. godine, igličasto pismo. Osnovu pisma čine latinična reljefna slova koja su se oblikovala pomoću malih iglica poredanih tako da daju potpunu sliku pojedinog slova. Taktilno čitanje tog pisma zahtijevalo je mnogo vremena, slijepi su ga teško čitali, a veliki nedostatak je taj što ga nisu mogli sami pisati. Igličasto pismo je zadovoljavalo Kleinu najvažniji kriterij, da ima što veću sličnost s pismom videćih. Iz tog razloga Klein je dugo vremena odbacivao Brailleovo pismo, jer je smatrao da nije u skladu s pismom videćih. Iako je J. W. Klein znao za postojanje Brailleova pisma već 1837. godine, a Knie, osnivač škole u Breslauu, današnjem Wroclavu, 1841., prigovarali su mu, smatrajući da ono stvara samo još veći zid između slijepih i videćih. Da bi se Brailleovo pismo počelo upotrebljavati u germanskim zemljama, bilo je potrebno gotovo četrdeset godina.
Stoga se Kleinovo ili igličasto pismo koristilo i zadržalo prilično dugo. Upotrebljavalo se i u Zavodu za slijepu djecu u Zagrebu.