Stalni postav / Razvoj pisma za slijepe

Dvostrana Praška tablica

Naziv / naslov predmeta:
Dvostrana praška tablica

Opis:
A. Klar
Prag, poč. 20.st.
cink
23 x 28 cm
P 175
dar Zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu, 1953.

Dvostrana Praška tablica pomagalo je za pisanje brajicom.
Nastala je u 19. stoljeću u Pragu, u vrijeme Aloisa Klara. Konstruirana Praška tablica bazirana je na engleskom polukuglastom udubljenju, a omogućavala je ekonomičnost i urednost u pisanju brajicom.
Slova su se utiskivala zrcalno. Tablica je konstruirana tako da je omogućavala obostrano i međuredno pisanje i lakše čitanje.
Dok je u Francuskoj nastala žljebasta tablica za pisanje brajicom, sistem pisanja brajicom razvijen u Velikoj Britaniji podrazumijevao je utiskivanje slova u polukuglasta udubljenja na pisaćoj tabli. Takvo ciljano utiskivanje u predviđena udubljenja omogućavalo je veću preciznost i ravnomjernost pri pisanju i čitanju, i urednost.

Napredak je postignut i u upotrebi cijele perforirane table, koja pojednostavnjuje manipulaciju (za razliku od pomičnog ravnala koje je dopuštalo pisanje do 3 reda). Praška tablica omogućuje bolji, „čitljiviji“ i uredniji reljefni otisak slova.
Praška tablica se upotrebljavala u Zemaljskom zavodu za odgoj slijepe djece u Zagrebu od 2. razreda osnovne škole, nakon što su se savladale osnove na slovaricama.