Stalni postav / Začeci institucionalne brige za slijepe

Zahvalnica Vinku Beku Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva

Naziv / naslov predmeta:
Zahvalnica Vinku Beku Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva

Opis:
Zagreb, 15. listopada 1891.
tisak: Drag. Albrecht, Zagreb
papir, tisak
65 x 49 cm
A 2481

Tiskana zahvalnica Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva bogato ukrašena alegorijskim prikazima. U gornjem središnjem dijelu nalazi se grb Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Zahvalnica je dodijeljenja Vinku Beku za zasluge oko priređenja Gospodarsko-šumarske jubilarne izložbe u Zagrebu, 1891. Potpisani su predsjednik i tajnik upravnog odbora Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva.

Među propagandnim akcijama Vinka Beka koje su imale za cilj razbijanje predrasuda o slijepima značajno mjesto zauzimaju izložbe s tiflološkom tematikom. Godine 1891. Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo priredilo je u Zagrebu reprezentativnu jubilarnu izložbu povodom 50-godišnjice svog djelovanja, koja je trebala prikazati strukturu privredne djelatnosti u onodobnoj Hrvatskoj. Kako je Bek već otprije održavao kontakte s tim Društvom, uspio je privoljeti priređivački odbor da se u sastav izložbe uključe i eksponati tiflološkog karaktera. Vinko Bek se pobrinuo za izložbeni materijal i postav, pa je kao poseban Sljepački odjel nastala izložba o slijepima. Sljepački odjel zapremao je čitavu jednu dvoranu u glavnoj zgradi Zagrebačkog sveučilišta, a izložbeni materijal bio je raspoređen u šest skupina. Popis eksponata po skupinama i odjelima objavljen je u Izložbenom katalogu za sljepački odjel. Bek je na izložbi predstavio nekoliko sistema pisma za slijepe (uncijal, Brailleovo i Moonovo pismo), zatim svoju početnicu iz 1889. te više stranih udžbenika za nastavu muzike i ostalih školskih predmeta. Da bi upoznao posjetitelje s velikom rasprostranjenošću sljepoće, priložio je i statistički izvještaj u kojem se mogao vidjeti i postotak slijepih i gluhonijemih u Hrvatskoj i Monarhiji prema popisu stanovništva iz 1869. i 1880. Osnovna namjera Bekove izložbe bila je pokazati javnosti da i slijepi mogu puno toga naučiti i da zbog toga postoji potreba za otvaranjem Zavoda za slijepe.(N.Ć.)