Stalni postav / Začeci institucionalne brige za slijepe

Svjedodžba osposobnica

Naziv / naslov predmeta:
Svjedodžba osposobnica

Autor:

Datum ili razdoblje:

Vrsta predmeta:

Tema:

Materijal i tehnika:

Mjere:

Opis:
Zagreb, 8. kolovoza 1881.
tisak: Drag. Albrecht, Zagreb
papir, tisak, rukopis
60 x 48 cm
A 1527
Dar Marte Durst rođ. Bek

Tiskani obrazac svjedodžbe Kraljevske preparandije za učitelje u Zagrebu, ukrašen florealnim ornamentima. Na gornjem središnjem dijelu nalazi se grb Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Svjedodžba je izdana Vinku Beku, nakon završenog trogodišnjeg tečaja na preparandiji i uspješno položenog učiteljskog ispita, čime je osposobljen za učitelja na općim pučkim školama. Potvrđena je suhim pečatom, potpisom ravnatelja Preparandije i Vladina povjerenika kao predsjednika ispitnog povjerenstva. Na svjedodžbi su potpisani učitelji ovog budućeg istaknutog tiflopedagoga. To su: dr. Franjo Rački, Ivan Hoić, Tomislav Ivkanec, Skender Fabković, Stjepan Basariček i Vatroslav Lichtenegger. Postignuti uspjeh iz većine predmeta je vrlo dobar i dobar, dok su ocjenom dovoljan ocijenjeni nauk vjere, pedagogika i poviest i domaći ustav.

Školskim zakonom iz 1874. godine regulirano je pitanje obrazovanja učitelja u Hrvatskoj i Slavoniji. Preparandije traju tri godine, sa strogim završnim ispitom pred povjerenstvom, nakon čega se dobiva svjedodžba o osposobljenosti za učitelje općih pučkih škola. Učitelji koji su željeli podučavati u građanskim školama morali su polagati dodatni ispit pred mjerodavnim ispitnim povjerenstvom. Uz svaku preparandiju morala je postojati opća pučka škola i školska radionica za praktičnu vježbu budućih učitelja i učiteljica.(N.Ć.)

Natpisi i oznake:

Naziv muzeja:

Naziv zbirke: