Stalni postav / Začeci institucionalne brige za slijepe

Portret Vinka Beka

Naziv / naslov predmeta:
Portret Vinka Beka

Opis:
Foto Tonka
Zagreb, oko 1925.
fotografija, crno-bijela
F 3707

Vinko Bek (19. studenoga 1862., Podgajci na Dravi, općina Donji Miholjac, - 15. listopada 1935., Zagreb), osnovnu školu polazio je u Cerniku, Osijeku i Pečuhu, a nižu realku u Osijeku. Godine 1878. upisao se na Kraljevsku preparandiju za učitelje u Zagrebu, koju je završio 1881. Bio je učitelj pučke škole u Bukevju, a potom u Zagrebu do 1895., kada je postao učitelj i upravitelj Zavoda za odgoj slijepe djece. Uređivao je časopise Sljepčev prijatelj i Prijatelj slijepih i gluhonijemih. Od 1899. do umirovljenja 1920. bio je ravnatelj Doma slijepih radnika.(N.Ć.)